Фондация "Инициатива за финансова грамотност" е сред водещите организации в страната в областта на разработване и реализиране на програми и инструментариум, насочени към подобряване уменията за управление на личните финанси на различни целеви групи.

Новини

Обучения

Проекти