ИФГ участва в Digital Finance Outreach, организиран от българската Финтек асоциация и Европейската комисия

В панела, посветен на финансовата грамотност като основа за развитие на дигиталните финанси, Росица Вартоник, ИФГ, представи данни от проучване на ОИСР за „Финансова грамотност на населението в Юго-източна Европа 2020“. Тя коментира, че нивото от 58% за България е добро, ако се сравнява със средното от региона от 57%. Но имаме много за наваксване при сравнение със средния резултат за ЕС от 64%, и още повече, ако искаме да достигнем нивата от 70% на държавите „отличници“ в областта на финансова грамотност, като Финландия, Канада, Хонг Конг, Китай.  

Данните от проучването показват сериозни различия между отделните социални групи. С ниски резултати са младите хора – 53% спрямо 61% за хората на възраст 30-60 г. Още по-сериозно е различието по оста „работещи-безработни“, където разликата в резултатите достига близо20 пункта. В другия полюс са собствениците на малък и среден бизнес – те са значително в по-висока степен финансово грамотни от средното за страната, като достигат общ резултат от 68%. Дигиталната и финансовата грамотност се оказват в пряка положителна зависимост. Нивото на финансова грамотност на хората, които не ползват дигитални технологии, е 52%, а на тези, които ползват – 62%.

Обезпокояваща е характеристиката за групата на младите хора „ниска финансова грамотност – силно дигитално присъствие“. Причината е, че натискът за потребление и възможността за лесно „харчене на пари“ се засилват чрез дигиталните технологии, което, съчетано с ниска финансова грамотност, може да доведе до проблеми с „финансовото ни здраве“.

Трябва да се разработват  образователни програми, които са съобразени с  нуждите и комуникационните предпочитания на целевите групи.

Вижте тук цялата дискусия и презентацията на Росица Вартоник, ИФГ