Библиотекари от област Враца преминаха обучение по програмата на ИФГ "Финансова грамотност в дигиталната епоха"

Общо 48 библиотекари от област Враца преминаха обучение по програмата на ИФГ „Финансова грамотност в дигиталната епоха“ в  регионална библиотека „Христо Ботев”.

Под формата на игри, лекторите от Фондация "Инициатива за финансова грамотност" Росица Вартоник и Румяна Витньова дадоха практически насоки за разпределение на семейния и личен бюджет, както и техники за спестяване и защита на данните при онлайн пазаруване и банкиране. Друг акцент на обучението беше представянето на образователни програми по финансова грамотност за различни целеви групи, които могат да бъдат използвани при работа с местните общности.

Лекторите Росица Вартоник и Румяна Витньова запознаха участниците с програмите „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ и „За парите и други важни неща: Тийн“ и апробираха част от игрите, които те съдържат. Друг акцент бе представянето на урока-спектакъл за финансова грамотност „Въртележка на парите“, а участниците се превъплътиха в героите от пиесата. Представена бе и образователната онлайн платформа „Финансова грамотност в обществените библиотеки“.  

Обучителният семинар „Финансова грамотност в дигиталната епоха” се провежда по проект, изпълняван от  регионална библиотека „Христо Ботев” към МК „Библиотеката в 21 век - традиции и иновации в библиотечното обслужване.