Стартира проект "Финансова грамотност в обществените библиотеки"

Фондация „Глобални библиотеки - България“   стартира международен  проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм+ на Европейската Комисия. Проектът е с продължителност две и половина години ще се изпълнява едновременно в България, Полша, Словения и Румъния. Проектът предвижда разработването на обучителна програма по финансова грамотност за възрастни, която може да бъде реализирана във всяка заинтересована библиотека от обучени и сертифицирани за целта библиотечни служители.  Чрез образователния инструментариум ще се адресира сериозния проблем с ниската финансова грамотност на редица социални групи. Експертиза в областта на финансовата грамотност по проекта ще бъде осигурена от експерт на ИФГ.

Финансовата грамотност е едно от ключовите умения необходими за живота през 21 век. Статистиката сочи, че само половината (52%) от населението в Европейския съюз е финансово грамотно. Този показател е доста по-висок от средната стойност в скандинавските страни и значително намалява в страните от Централна и източна Европа. Полша и Словения са водещи в нашия регион с 40% финансово грамотно население, а на последните позиции се нареждат България (35%) и Румъния (22%).