Финансови работилници "За парите и други важни неща:Тийн" - повишаване на финансовата грамотност на младежи чрез иновативни образователни методи

25 Финансови игри за тийнейджъри на 10 теми

  • Проектът „За парите и други важни неща“ се реализира се от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с подкрепата на NN България.
  • В рамките му е разработено единствено по рода си ръководство, съдържащо  25 финансови работилници по 10 теми.
  • Учителите, желаещи да ползват ръководството, имат възможност да преминат през обучение по програма, одобрена от МОН. При завършване на обучението се придобива  1 квалификационен кредит.  За контакти:office@financialiteracy.eu.
  • Демоверсия на ръководството  се разпространява в електронен вариант чрез страницата на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ – www.financialiteracy.eu и чрез  ресурсния сайт - www.finansovogramoten.bg. За контакти:office@financialiteracy.eu.

 Вижте как протичат "работилниците" в нашите  видеа !

 

Знания и забавление с финансовите работилници

По правило финансите се възприемат като сложна и скучна тема. Никой не иска да слуша отегчителни лекции.  Нашият подход предлага решение на този проблем. На мястото на скучните уроци идват игрите, съпреживяването на реални житейски ситуации, работата в екип и сърфиране из мрежата.  

Наред с това прилагането им подпомага развитието у младежите на особено значими за 21 век умения  – критично мислене, умения за работа в екип, презентационни умения, умения за търсене и анализ на информация, дигитални умения, комуникативност и креативност. 

 

Какво представляват финансовите работилници за тийнейджъри?

  • За темите

Те обхващат най-важните аспекти от управлението на личните финанси – бюджет, ползване на заемни средства, инвестиции, управление на рискове, пенсионно осигуряване. Но не само!  През призмата на личните финанси са представени темите за образованието, за първата работа, за пътуване в чужбина. А една е посветена на вълнуващите всеки млад човек въпроси за любовта и приятелството.
По всяка от 10-те теми са разработени кратък информационен материал, речник на термините и по 2или 3 работилници.
 

  • За работилниците

Те представляват сценарии с информация и указания за провеждане на активни занимания. Към всяка работилница са приложени помощни материали, които лесно могат да се копират и използват.

  • За кого е предназначено ръководството с финансовите работилници?

За учители и фасилитатори, работещи с ученици от горен гимназиален етап – 9- 12 клас.

  • Има ли правила за използване на ръководството?

Има свобода на избора!  Учителите могат свободно да избират  темите и работилниците, които искат да проведат, съобразно интересите на учениците и възможностите си.  По тяхна преценка могат да адаптират и доразвиват предложените сценарии.

Нашата практика показва, че работилниците намират широко приложение в различни учебни предмети. Наред с предметите с икономически/финансов профил, те се използват и в часовете по езиково обучение, математика, информационни технологии, литература и дори физическо възпитание. Широко се използват и в час на класния.

 

ОБУЧЕНИЯ

Фондация "Инициатива за финансова грамотност" провежда обучения на учители. Издават се сертификати с квалификационен кредит. 

За включване в обучението  е необходимо да се заяви желание на нашата електронна поща office@financialliteracy.eu