Извънредно положение за личните финанси: какво да правим?

Ясно е, че последиците от коронавирус пандемията ще засегнат всички ни по много начини, а ударът по „джоба ни“ е неминуем. Какви са възможните начини да намалим шока и да се подготвим за бъдещето след извънредното положение. Ето някои практични съвети!

#Въпросът с доходите

В каквато и сфера да работите, има голяма вероятност тя да бъде засегната от бъдещата икономическа криза – знаем, че ще се случи, но не и колко ще продължи и колко дълбока ще бъде. Тук няма да коментираме икономическите мерки на държавата, но е ясно, че те няма как да пълноценно компенсират „шока“ от пандемията. Мнозина ще загубят работата си или ще преминат на по-ниско заплащане, собственици на бизнес ще фалират или ще понесат загуби.  

Колкото и да е трудно, опитайте се все пак в тази ситуация да потърсите алтернативи, да развиете нови умения, да научите нещо ново, да повишите квалификацията си. Моментът е благоприятен за това, защото се предлагат множество безплатни онлайн обучения по различни теми, безплатни онлайн консултации и други. А защо да не доразвиете плана за ваша отдавнашна бизнес идея? Кризата рано или късно ще отмине, а квалифицирани и предприемчиви хора винаги ще се търсят.  

#„Инвентаризация“ на бюджета и шокова терапия за разходите

И все пак – каква може да е първата стъпка в ситуация на „шоково намаление“ на доходите? Краткият отговор е – шоково намаление на разходите. Затова като първа стъпка е добре да „инвентаризирате“ бюджета си в разходната му част. Внимателно прегледайте всички разходни пера, включително вноски по кредитни и други задължения. Повечето хора, освен ако не са живели крайно ограничено и досега, могат да открият не една или две възможности за оптимизиране на разходите – значително намаляване или отказване от някои разходни пера в бюджета. Всъщност, извънредната ситуация ни помага да ограничим харчовете - няма как да излизаме по заведения или на шопинг и това ни спестява доста париJ Така че, използвайте момента да преосмислите поне за известен период начина си на потребление, да ограничите купуването на  стоки и услуги, попадащи в категорията „каприз“ J Допълнителен бонус от това занимание, е че ще поставите основите на навика за водене на личен бюджет, ако досега не сте го правили.

#Имате ли „Авариен фонд“?

Създаването и поддържането на авариен фонд, който да може да покрие разходите ни за живот  за поне 3-6 (и повече) месеца е един от най-често даваните съвети от финансовите консултанти. Сега ясно се вижда смисъла от него, въпреки че много хора са го приемали като ненужен или като загуба на възможност за инвестиции .  Поздравления за тези, които са се придържали към това правило – те ще могат по-леко да преминат през периода на изпитания, който ни предстои. Дори и да нямате специално създаден фонд, като такъв могат да послужат всички леснодостъпни спестявания, които имате. За повечето хора това са средства в банки или дори кеш, който държат в къщи. 

Ако нямате авариен фонд, сега ще ви е трудно да започнете сега да го градите. Все пак, ако още не сте в ситуация на изцяло загубен доход, е добре да намалите максимално разходите си и да пренасочите средства за този фонд.

#Нов кредит – само при необходимост!

Най-добре е да се опитате да преминете през тежкия период без да поемате допълнителни задължения, но за мнозина това едва ли ще е възможно. Нашият съвет е да теглите нов кредит само в случай на истинска необходимост – останали сте без работа и нямате средства да покривате дори най-неотложните разходи, нямате спестявания и не може да разчитате на финансова помощ от близки. В сегашната ситуация се предвиждат мерки, които са насочени именно към хора, попаднали в такава ситуация. Одобрена е програма, според която хората, които са в неплатен отпуск поради пандемията COVID-19, могат да кандидатстват за безлихвен кредит в размер до 4500 лв. Право на такъв кредит имат и  самоосигуряващи се лица, които отговарят на определени условия. Кредитите ще бъдат предоставяни от търговските банки. Те са с максимален срок на погасяване е 5 години, с гратисен период от минимум 6 месеца и до максимум 24 месеца. Повече подробности са публикувани на сайта на Българска банка за развитие.

И все пак - това е кредит и ще трябва да връщате заетите суми.  А ситуацията е несигурна, затова пристъпвайте внимателно към такава стъпка и  не вземайте повече кредит, отколкото наистина ви е необходим за покриване на най-съществените житейски нужди. И не, към тях не спада обновителен ремонт на жилището или нова техника!

#Оптимизирайте кредитните си  задължения

Това е стъпка, която всеки би следвало да обмисли и предприеме, независимо от това дали е криза или не. Но в сегашната ситуация много повече кредитополучатели изпитват или ще започнат да изпитват затруднения при обслужване на задълженията си. 

Вече са известни параметрите на т.нар. кредитна ваканция, чрез която хората могат да отложат във времето плащането на вноски или част от тях по свои кредити. Важно е да се знае, че тя се отнася само за банковите кредити, като са обхванати и револвиращите кредити, например тази по кредитната ви карта.  С други думи, няма как да получите отсрочка по „бърз“ кредит, получен от небанкова финансова институция.  От възможността могат да се възползват и физически, и юридически лица, които са във финансово затруднение заради кризата. Друг съществен момент е, че от кредитната ваканция е само за изрядните длъжници, които не са имали просрочие по кредита си, надвишаващо 90 дни към 1 март 2020 г. Тук е моментът отново да напомним традиционният и често даван съвет от финансовите консултанти винаги да обслужваме редовно кредитните си задължения.  Видно е, че добрият кредитен рейтинг се „отплаща“! Облекченията, т.е. вариантите на гратисен период, които могат да се ползват са отсрочване до 6 месеца на плащанията на лихвата и главница или само на главницата.  Всеки, който възнамерява да ползва облекчението, трябва да се обърне към своята банка, за да уточни всички детайли.

Но има много хора, за които „кредитната ваканция“ е неприложима поради една или друга причина, а изпитват затруднения с обслужване на задълженията. Съветът ни е да не „заравяте глава в пясъка“ и просто да спрете плащането на вноските. По-разумно е да обсъдите (дистанционно) с вашия кредитор/банка възникналия проблем и да търсите пътища за решаването му. Това може да е предоговаряне на някои условия по кредита – например, удължаване срока на кредита, което ще намали месечната вноска, вид гратисен период и т.н. Друг вариант е рефинансиране – теглите нов кредит при по-добри условия (а лихвите сега са ниски), с който да изплатите досегашните си заеми. Но трябва да имате предвид, че този процес е сравнително дълъг, може да отнеме и няколко месеца.

Оптимизирането на кредитните задължения ще даде „глътка въздух“ за бюджета ви, ще освободи средства, които със сигурност ще са нужни в настоящата ситуация.

#Застраховките: нашият финансов пояс  при беда

Животът ни доказа, че рано или късно ни сполетяват неприятни, тежки събития. А те са свързани с финансови загуби. В последните дни си дадохме сметка за  това колко крехък е балансът в нашето ежедневие и колко бързо може да изпаднем в тежка ситуация. Вероятно заради това в последните дни повече хора започнаха активно да се интересуват от различните видове застраховки и защитата, която те предлагат. Ето основните застрахователни защити, които са нужни на повечето хора.  

-        Защита на здравето и живота – здравни застраховки и животозастраховки

-        Защита на движимото и недвижимото ни имущество – най-често автомобилни застраховки и застраховки домашно имущество

Всички те са насочени да  подкрепят финансово нас и нашето семейство  в различни случаи – болест, нетрудоспособност  и съответно неспособност да носим доходи в семейството,  инциденти на пътя или в дома ни.  Всеки може да си представи каква финансова тежест би било, ако трябва сами да покрием разходите в случай на неблагоприятно събитие.  И то в ситуация, когато нашите финанси са в режим на „извънредно положение“. Нашият съвет е да  направите оценка на нуждите си от застрахователна защита и да проучите възможностите  как да я осигурите.  Все пак, имайте предвид, че за сключването на някои видове застраховки – например здравни или животозостраховки -  е необходим  медицински преглед, а това може да е затруднено с оглед на ограниченията, свързани с извънредното положение.

И накрая – няма място за паника! Далеч по-разумно е да използвате настоящата ситуация за по-задълбочен преглед на личните ви финанси, за „вкарването“ им в ред и за повишаване на знанията и уменията за тяхното управление. Но преди всичко нека бъдем здрави, нека спазваме правилата и така да се грижим за себе си и хората около нас!