Проект „Моят живот, моите финанси“ – финансова грамотност за младежи“

Проектът „Моят живот, моите финанси“ – финансова грамотност за младежи“ цели повишаване на  финансовата  грамотност на ученици от горен гимназиален етап - ключово за тях умение на прага на самостоятелен живот.

Реализира се от фондация „Инициатива за финансова грамотност“  в партньорство  с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и експерти от финансовия портал „Моите пари“.

Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България поФинансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

В рамките му е разработена уникална за България  образователна програма по лични финанси за ученици. Преподава се от обучени по проекта 16 преподаватели и обхваща 300 ученици от 11 града в страната. Включени са теми като финансово планиране и бюджет, кредит, спестяване и инвестиции, основни финансови продукти и услуги, трудови взаимоотношения, осигуряване. Пилотната програма е въведена през втория срок на учебната 2013/2014 г.

Програмата е практически ориентирана, поднесена по атрактивен  за младите хора начин. По нея са разработени видеофилми и помагала, предвидени са практически казуси и групови дискусии. Ефективността й е  измерена чрез специално разработен за целта входящ и изходящ тест. Данните показват двойно нарастване на финансовата грамотност сред учениците, преминали обучение по програмата.

В рамките на проекта, на 12 секември 2013 г.,  се проведе  кръгла маса, посветена на  необходимостта от  финансово обучение на младите хора.

 

За образователната програма "Моят живот, моите финанси"

  • Програмата обхаваща шест основни  теми от областта на личните финанси и трудовото право:

Тема 1. „Мечти, ежедневие, финанси“  - Какво трябва да знаем за целите, финансовото планиране и личния бюджет?

Тема 2. „Да погледнем в  бъдещето – спестяване и инвестиции“ 

Тема 3. „Кредитите: с разум и цел“

Тема 4. „Карти, „бързи” пари и кеш” - Какво трябва да знаем за кредитната и дебитната карта, „бързите” кредити? 

Тема 5. „Не e достатъчно „Да чукнем на дърво” - Какво е важно да знаем за застраховането и застраховките? 

Тема 6. „Моето утре започва от днес“ - Най-важното за трудовите взаимоотношения, доходите и пенсионното осигуряване  

Учебното съдържание по всяка тема и инструкциите в помощ на преподавателите са събрани в „Учебно ръководство“, а упражненията и практическите казуси за индивидуална и групова работа за учениците в „Учебна тетрадка“

 

Видеофилми

Един от най-атрактивните елементи на програмата са видеофилмите по всяка тема – общо шест. Видеофилмите са режисирани от  Жоро Торнев, а актьори са приятелска група  ученици от софийска гимназия. Актьорите са и лица на проекта.

Филм 1 "Мечти, ежедневие, финанси" - финансово планиране и личен бюджет

Филм 2 "Да погледнем в бъдещето - спестяване и инвестиции"

Филм 3 "Кредитите - с разум и цел"

Филм 4 "Карти, бързи пари и кеш" - дебитна карта, кредитна карта, "бързи" кредити

Филм 5 "Недостатъчното да "чукнем" на дърво" - застраховки