Финансовият театър за деца "Въртележка на парите" се "завъртя" в библиотеката на с. Паволче

Финансовият театър за деца "Въртележка на парите" се "завъртя" и в с. Паволче с помощта на Румяна Витньова  пред публиката на 31 август  2020 г. 
Ето какво разказват за подготовката си по финансова грамотност и репетициите в библиотеката на с. Паволче :
"В заниманието по Финансова грамотност с Румяна Витньова, децата научиха как всеки може да допринесе за собственото си благополучие и за достигането на финансовите си цели и мечти чрез контролиране на финансовото си положение или как да генерират повече доходи и как разумно да ги харчат. А по време на творческия процес по разучаването на ролите в театралния спектакъл "Въртележка на парите", който ще бъде представен на 31 август пред обществеността, научават за разнообразните "посоки" на парите в семейния бюджет - данъци, пенсионни и здравни осигуровки, обичайните семейни разходи за живот, както и спестявания, инвестиции, застраховки като си обясняват същността и необходимостта от тях."
 
Детският финансов театър "Въртележка на парите" е част от иновативната програма "За парите и други важни неща" на Фондация "Инициатива за финансова грамотност"