ИФГ участва в Национална среща на тема „Програми за гражданско образование и финансова грамотност“ в контекста на директивите за образование на ЕС“

По време на срещата, организирана от Афлатун Интернешънъл и Интегра България,  Росица Вартоник, „Инициатива за финансова грамотност“ представи иновативните образователни подходи, използвани от фондацията при разработване на образователни продукти. Основен акцент на представянето й бяха финансовите работилници „За парите и други важни неща“ и постигнатите резултати по тази програма. 

От октомври 2016 до април 2017 г. през обучение по програмата са преминали 164 учители от цялата страна, а отзивите от  прилагане на програмата са повече от положителни. Интересен резултат е, че работилниците се използват по различни предмети -  освен специализираните (финанси, предприемачество, икономика), такива са : математика, информационни технологии, езиково обучение, литература и дори физическо възпитание.