Разработване на интернет страница на Комисията за финансов надзор за потребителите на небанкови финансови услуги - www.tvoitefinansi.bg

Интернет страницата www.tvoitefinansi.bg на Комисията за финансов надзор е предназначена за потребителите на небанкови финансови услуги.Тя съдържа полезна и достъпна информация за небанковите финансови продукти, потребителските права и механизмите за решаване на потребителски спорове, полезни съвети, практически казуси  и тестове за проверка на финансовите познания. 

Сред най-интересните рубрики са :


- „Финансови продукти“ – видове застраховки, инвестиционни продукти, пенсионно-осигурителни продукти;

- „Лесни финанси“ – въведение в капиталовия пазар, застрахователния пазар и осигурителния пазар;

- „Вашите права“ – права на потребителите според вида финансов продукт (услуга);

- „Ако имате проблем„– съвети за решаване на протебителски спорове;

- „10 съвета за потребителите на застрахователни продукти“;- „10 съвета за инвеститорите във финансови инструменти“;

- „10 съвета за осигурените лица“;

- „Живот и финанси“ - представя обичайни житейски ситуации през призмата на финансите и необходимите финансови решения; 

- Тестове – „Какво знаем за финансите?“ и „оПознай финансовите термини“;

юли-ноември 2012