Моята лична инфлация

Не ви ли се е случвало да се чудите и дори да подозирате някаква измама, когато се говори, че инфлацията е ниска, цените на стоките не вървят нагоре или става съвсем бавно, а вашият празен джоб е демонстрация на нещо съвсем различно.... Напълно е възможно вашата "лична" инфлация да се различава от официалната. 

Какво е инфлация?

Най-простичко казано инфлацията е поскъпването на стоките и услугите във времето. Всички го усещаме по джоба си, дори без да правим справки с Националния статистически институт (НСИ).  Всъщност инфлацията „изяжда“ покупателна сила на нашите пари. Само за илюстрация: инфлацията в България в периода 2000 г. – 2015 г. е 95.2%. по данни на НСИ. С други думи, с 1000 лв. през 2015 г. можете да си купите два пъти по-малко стоки и услуги, отколкото със същата сума през 2000 г.

Как се изчислява?

НСИ изчислява индекса на потребителските цени и процента инфлация като използва т.нар. потребителска кошница, състояща се от 688 стоки и услуги ( хляб, мляко, бензин, билет за кино и прочие).   

Две неща са определящи при изчислението на инфлацията: промяната в цените на потребителските стоки и услуги и делът (теглото) на всяка от тях в потребителската кошница. Не си мислете, че проследяването на промените в цените се извършва „на око“ или чрез редовни посещения и „замервания“ в местната бакалия.  Има специална методология, която включва наблюдение на цените в над 6400 търговски обекта в 27 населени места в страната.  

Другият важен фактор е теглото или делът на всяка стока/услуга в потребителската кошница.  И в този случай определянето на теглата на отделните стоки и услуги не се прави на случаен принцип, а  въз основа на данни от изследването на домакинските бюджети на НСИ. Те се отнасят за средностатистическия потребител и като такива отразяват структурата на потребление на едно средностатистическо българско домакинство.

Какво представлява  моята лична инфлация?

Нали знаете фразата “Средностатистически всички ядем свинско със зеле. Реално, аз ям свинското, а Пешо – зелето.“

Така е - средностатистическият  потребител съществува само на теория, не е реален човек. А реалните хора имат различни вкусове,  предпочитания, възможности. Ние потребяваме различни стоки и услуги, в различни количества. Но това различно потребление няма как да бъде отчетено при изчисление на официалната инфлация от НСИ. Примерно, вие може да не пушите, да не пиете алкохол и да не ходите на кино, но разходите за тези стоки са част със съответен дял  от потребителската кошница, въз основа на която НСИ изчислява инфлацията.

Изходът е да изчислите личната си инфлация, въз основа на вашето лично и реално потребление на дадени стоки и услуги.  Личната ви инфлация, на практика, ви дава информация за поскъпването (или пък не)  на вашия живот, такъв, какъвто вие го живеете!

Как да изчислите личната си инфлация?

Няма нужда да го правите „на ръка“ :) Националният статистически институт е разработил и предлага вече от няколко години „Калкулатор за изчисляване на личната инфлация“. Калкулаторът е достъпен за всеки чрез интернет страницата на НСИ.

Това, което трябва да направите, е да въведете във формата личните си месечни и годишни разходи, които да отговарят на Вашия личен модел на потребление. Въз основа на въведените данни ще бъде изчислена вашата лична инфлация на месечна и годишна база, а в допълнение ще бъде графично сравнена с официалната инфлация. Също, чрез специална графика ще можете да сравните личните си разходи по пера със тези на „теоретичното“ средностатистическото домакинство.