Учители от Силистра и региона участваха в обучение по програмите на ИФГ за иновативна финансова грамотност

На 24 октомври в гр. Силистра ИФГ  проведе обучение по иновативна финансова грамотност, в което се включиха 26 учители от града и региона.  То бе осъщесвено със съдействието на РУО-Силистра. Учителите се запознаха с образователните програми и активности, разработени от  ИФГ, които могат да използват в часовете си по „Технологии и предприемачество“. И не само -  потопиха се в света на децата и игрите – създадоха  бюджети за своите семейства, спестяваха и плащаха кредити, за да финансират желаната покупка, заработваха парите си с въображение и ...клекове.

Наред с това преподавателите преминаха през кратко обучение по основи на управлението на личните финанси. Целта на този допълнителен модул е двуяка. От една страна повишаването на личната им финансовата грамотност ще им помогне при преподаване на учебния материал, а от друга – при управление на личните им финанси.

Обучението се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки.