Финансова грамотност чрез театър: пиесата „Въртележка на парите“ на сцена на 17 март

Децата учат за парите с театър и то не само като зрители, а като главни действащи лица  в постановката.  Малките актьори от СУ „Кузма Тричков“, гр. Враца  ще ни демонстрират как става това по време на театралното представление „Въртележка на парите“ на 17 март 2019 г. Те ще изпеят за своята публика и двете авторски песни към пиесата – „Песен за парите“ и „Песен за професиите“.

Пиесата „Въртележка на парите“ е иновативен образователен подход, базиран на концепцията за „урок-спектакъл“.  Чрез него децата от пасивни слушатели се превръщат главни действащи лица. Те са творци, те са  актьори и музиканти. Така в процеса на репетиции учат за парите и  други важни неща. Така те стават екип от приятели, които заедно създават стойност.

Пиесата е част от програмите по иновативна финансова грамотност „За парите и други важни неща“ на  фондация „Инициатива аз финансова грамотност“, реализирани от с подкрепата на NN България. 

Театралното представление ще се състои на 17 март 2019 г. от 11.00 ч.  в камерна зала „Славянска беседа“, ул. „Г.С.Раковски“ 127. По време на събитието ще бъде представен образователният сайт www.finansizadeca.bg