ИНОВАТИВНО ПОМАГАЛО ЗА УЧИТЕЛИ С ДЕТСКИ ФИНАНСОВИ ИГРИ И ТЕАТЪР БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНО НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

С детските финансовите работилници „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ се поставят основите на устойчиви знания и умения в областта на финансовата грамотност. Едновременно с това се развиват и други ключови компетентности – математически, езикови, социални – както и т.нар. „меки“ умения и емоционална интелигентност. Всичко това стига до децата по техния начин – чрез игри, състезания, театър и с много усмивки.

Децата се превръщат в изследователи, в творци и актьори, разбиват тайни шифри, спасяват света, помагат на приятел. И така усвояват важни уроци за парите. А също за приятелството и семейството, за добрината и грижата, за света около нас. Това се случи и по време на представянето на проекта. Днес над 20 деца се превърнаха в бюджетни детектива и проследиха пътя на парите и влязоха в роли на членовете на различни семейства.

Представеният на 1 ноември 2017 г. проект Детски финансови работилници „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ се реализира от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с подкрепата на NN България. По него е разработено ръководство, състоящо се от десет работилници с над 25 активни игри и един урок-спектакъл.

„Вярваме, че нашите деца заслужават по-адекватни форми на обучение, чрез които ще могат да изследват света около себе си в неговата пълнота. Те трябва да бъдат позитивно ангажирани с това, което правят, включително и емоционално, за да постигнат резултати. Финансовата грамотност може и трябва да се учи по забавен начин“ - каза Росица Вартоник, изпълнителен директор на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“, обяснявайки подхода при разработване на ръководството. „Това, което се стремим да постигнем, е да ангажираме децата, да ги превърнем от„слушатели“ в активни участници и създатели.“

„Живеем в глобална и бързо променяща се среда, изискваща гъвкавост, технологично мислене и добро управление на собствените ресурси. Вярваме, че финансовите познания са неизменна част от задължителния набор от знания и умения, които всеки човек трябва да притежава, за да бъде успешен и удовлетворен. Чрез финансовите работилници искаме да допринесем за изграждане и подобряване на ресурсите на българското училище в сферата на финансовото образование. С нетърпение очакваме интересния и иновативен подход на представяне на различните теми, касаещи личните и семейните финанси, да достигне до повече учители, деца и родители, които да имат реална полза от проекта и още по-добра възможност да учат и обучават“, каза Анна Йонкова, ръководител Маркетинг, обучение и обслужване на клиенти в NN България.

Представеното днес ръководство е предназначено за педагози и други професионалисти, работещи с деца на възраст 6-11 години. В него по атрактивен за децата начин се преминава през теми, свързани с мотивация и себепознание, откриване на индивидуалните заложби, професионално ориентиране и предприемачество, управление на личните финанси, разумно потребителско поведение.

Ръководството може да намери широко приложение в началните училища, а активностите да се използват в часовете по редица предмети. Освен по предмета „Технологии и предприемачество“, работилниците и уроците-театър могат да се използват в часовете по математика, развитие на речта, „Човекът и обществото“, изобразително изкуство, час на класа, дори физическо възпитание. Могат да намерят широко приложение в различни видове извънкласни форми на обучение и занимания, както и при провеждане на лагери и изнесени (зелени, бели) училища. Предстоят поредица от обучения на учители за ползване на ръководството.

Финансовите работилници за най-малките са продължение на друг съвместен и много успешен проект на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и NN България  – „За парите и други важни неща“ - 10 теми с 25 финансови работилници за тийнейджъри, като през обучение за прилагането на ръководството са преминали над 200 учители от цялата страна.

 

                Какво се случва по време на финансовите работилници и как те „работят“ на практика може да видите в краткото ни видео