Росица Вартоник, ИФГ, за вестник "Трета възраст": "Как да харчим по време на инфлация"

В разговор с Емилия Антова, журналист от вестник "Трета възраст", Росица Вартоник коментира някои от разумните стратегии за управление на личните финанси в условия на нарастваща инфлация. 

- За настоящата ситуация и нарастващата инфлация 

Добри новини не може да очакваме в близко бъдеще. В последната година имаше съживяване на икономическата ситуация, но войната в Украйна стопира това развитие. В личен план това се отразява на хората тежко

- За аварийния фонд

Стандартните препоръки са хората да имат толкова  спестявания, които да държат само в този фонд, колкото да покрият разходите за живот в рамките на 3 до 6 месеца. Колко точно да е сумата, зависи от личната ни ситуация. Заедно с това е важно да си дадем сметка и за друго – как да изградим „защитна стена“ около семейния бюджет. Аварийният фонд ни помага в екстрени ситуации. Но има и такива, с които трудно може да се справим само със спестяванията в аварийния фонд. Например, случва се наводнение – това не е рядко явление. Ако къщата ни е наводнена, трябва да извадим немалка сума за ремонт и въпросът е откъде да я вземем. Затова трябва да помислим и за допълнителна защита, която ни осигуряват застраховките.  

- За необходимостта от поредното затягане на семейния бюджет 

Всъщност вече го затягаме, всеки усеща по джоба си как растат цените. И трябва да си дадем сметка, че тази ситуация няма да свърши в близките месеци. Затова е добре отсега да помислим как да се справим със семейния бюджет в условията на растящи цени.

- За стратегиите при инфлация  – да харчим каквито пари имаме, или да пазим някакви пари за черни дни, макар, че инфлацията ще ги стопи?

Много опасно е да останем на нула. Ако се окажем в ситуация да сме без никакви спестявания, без застраховки и се случи нещо – и с живота ни, със здравето ни, с дома ни - ще попаднем в много тежко положение. Затова на първо място е осигуряване на защитната стена около финансите ни. И едва тогава, ако имаме други спестявания, може да се мисли къде е разумно да се вложат.

Ако ще харчим пари сега, е добре да е нещо, което  в бъдеще ще ни спести пари:  например в енергоспестяващ ремонт – нова дограма, топлоизолация  или енергоспестяващи уреди. Това е разумно вложение, защото ще ни помогне да спестим от битовите сметки в бъдеще. Трябва да си дадем сметка, че енергията и суровините ще поскъпват и това няма как да не се отрази и на битово ниво.

- За  „потребителско хладнокръвие“ и презапасяването с продукти като вид спестяване

- Да, това е вид спестяване. Виждаме, че цените на стоките скачат, но не може да се запасим за години напред. Затова може  да купим хранителни стоки, които са по-дълготрайни. Това ще ни спести средства в по-кратък период – 3, 6, 8 месеца. Но трябва да сме подготвени, че цените едва ли ще паднат следващите  1-2 години и запасяването сега едва ли ще ни подпомогне сериозно.

- За ревизията на семейните средства

- От лукса, а той е различен за всяко семейство. За някои означава пътувания в чужбина или през уикенда, за други посещения в ресторанти, за трети -да не си купуват определени храни. Зависи от стила на живота, от финансовите възможности. Но първо махаме това, без което може да живеем.

- За възможните инвестиции 

- Светът на инвестициите е много голям – финансови инструменти, имоти, бизнес. Нашите спестявания в банка на депозит са с намалена покупателна способност заради инфлацията. Ако търсим къде да вложим тези средства, трябва да знаем едно: никога не инвестираме в нещо, което не разбираме. Ако решим да тръгнем в тази посока, трябва добре да се информираме, да потърсим консултация. И да сме наясно, че всяка инвестиция носи риск да  загубиш част от нея или цялата в някакъв период от време.

- За това къде да държим спестените си пари - вкъщи или в банка

- Да, и в двата случаи губите пари заради инфлацията, но вкъщи има риск да ви ги откраднат. Всеки преценява кой риск може да поеме.

- За възможните дейнствия, ако вече сме ограничили  разходите до прага на жизнен минимум. 

-  Ако предвиждаме, че доходът няма да е достатъчен и сме направили всичко да ограничим различните харчове, не чакаме да стигнем до крайния момент, а още сега е времето да  се търсят варианти как да се увеличат доходите. Това е трудно като решение и възможности, но може да помислим за допълнителна работа, преквалификация, преместване в град, където може да се намери работа на по-висока заплата. Вариантите са толкова, колкото са индивидуалните ситуации. Важното е не да чакаме ножът да е опрял до кокала, а предварително да предприемем мерки.