Иновативна финансова грамотност за образователни експерти

Експерти от системата на образованието  от цялата страна повишиха уменията за управление на личните си финанси и се запознаха с иновативните подходи за обучение в областта на финансовата грамотност  по време на практически семинар на фондацията „Инициатива за финансова грамотност“.  Семинарът  под надслов  „Финансовата грамотност – ключова житейска компететност на ХХІ век. Иновативни методи за обучение в областта на финансовата грамотност“ се проведе на 22-23 февруари 2018 г. в гр. София.  Той е част от дейностите по програма „За парите и други важни неща“, реализирана с подкрепата на NN България.

Семинарът бе открит от г-н Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор. Той подчерта, че финансовата грамотност се е превърнала в житейско умение на съвремието и бъдещето, защото от него зависи не само индивидуалното, но и общественото благосъстояние.

Участниците в семинара навлязоха в света на управлението на личните финанси и се замислиха върху своите финансови избори. Заедно с това установиха, че финансовото обучение може да е забавно, емоционално и интригуващо, когато се учи по програмите „За парите и други важни неща“.  Те се подложиха на тест за финансова грамотност, играха и правиха театър.  Решаваха загадки, търсиха съкровище и посетиха музея на БНБ. 

Експертите от системата на образованието и другите участници в обучението са единодушни, че представените подходи са наистина иновативни,  ефективни, много атрактивни и широко приложими в българските училища, а финансовата грамотност е компетентност, която трябва да бъде развивана още в ранна възраст.