ИФГ представи урокът-спектакъл "Въртележка на парите" на международна конференция на OECD

Пиесата за финансова грамотност „Въртележка на парите“ и иновативният метод „урок-спектакъл“ бяха представени като обещаваща и иновативна практика на международната конференция, организирана от ОИСР (OECD) „Финансова грамотност, финансова устойчивост и дигитализация в ОНД“ на 15-16 декември 2020.

Росица Вартоник, ИФГ, посочи, че „Въртележка на парите“  е инструмент не само за повишаване на финансовата грамотност на децата и родителите, но и има заряда да ангажира и мотивира други групи и общностите  като цяло. В този смисъл би била особено полезна при работа с уязвими групи.