Програмата ни "За парите и други важни неща" е оценена като високоефективна образователна иновация

Програмата ни финансови работилници "За парите и други важни неща" е работеща образователна иновация. Тя е в основата на обучението по финансова грамотност в едно от най-успешните иновативни училища "Кузма Тричков", Враца. Добрият опит беше  бъде представен по време на Националния форум на иновациите в образованието на 3 декември 2018 г..

Според Румяна Витньова, преподавател в училището и сътрудник на ИФГ, чрез игрите от програмата  децата усвояват не само уменията да управляват парите си. Те научават важни житейски "уроци" - да мислят и да мечтаят, да правят планове и да ги реализират, да бъдат активни и съпричастни.

Асенка Христова, член на Комисията за иновативните училища, коментира, че според нея иновация е универсална за образователната система и има голям потенциал за пренасяне в други училища. „За мен това определено е една от най-добрите иновативни практики до момента. Извън учебното съдържание и педагогическите подходи (часовете са организирани под формата на игри, съпреживяване на реални житейски ситуации, работата в екип) мен ме впечатли силно начина, по който в "Козма Тричков" са въвели конструктивистки подход към преподаването - учениците са активен участник в процеса на придобиване на знание, учителят изпълнява ролята на фасилитатор, насочващ, подкрепящ и насърчаващ учениците да участват в учебния процес. Наред със специфичните финансови знания, организацията на учебния процес и използваните педагогически подходи създават видими предпоставки за формиране на умения на 21-век - креативност, критично мислене, способност за идентифициране на проблеми, анализиране на ситуации, формулиране и предлагане на решения, презентационни умения, умения за работа в екип, ефективна комуникация и коопериране, способност за себепредставяне и себеизразяване, презентационни умения, даване на обратна връзка и др. Потенциалът развитие на подобни умения беше видим дори в рамките на урока, на който присъства екипът ни за мониторинг.“