Екип

Съвет на настоятелите

Калина Миланова – Председател

Нина Колчакова - член

Димо Цолов - член

 

Изпълнителен директор

Росица Вартоник 

 

Екип

Весела Николаева

Румяна Витньова

Теодора Панайотова

 

 

Счетоводител

Мария Бучкова