Навлизаме в света на имуществените застраховки с кампанията „Застраховка на дома: Запази своя свят“

Кампанията „Застраховка на дома: Запази своя свят“  се организира от Асоциацията на българските застрахователи и има за цел да разясни необходимостта и ползите от имуществените застраховки като инструмент за осигуряване на финансова и житейска стабилност. Основите акценти са поставени върху практическите аспекти, свързани с избора на подходяща за индивидуалната ситуация имуществена застраховка и деклариране на щети. 

Инициативата на АБЗ „На фокус: имуществено застраховане“ - „Застраховка на дома: Запази своя свят“ е с продължителност два месеца, като в рамките й ще се проведат редица активности, сред които кампания в социалните мрежи чрез страниците на АБЗ във Facebook и LinkedIn, игра-тест с награди „Твоето застрахователно IQ: Имуществено застраховане“ и информационни събития. За целите на кампанията АБЗ е подготвила поредица от материали, с които се разясняват ползите от имуществените застраховки, основните стъпки при избор и сключване на подходяща за личната ситуация застраховка на дома, видовете имуществени застраховки, предлагани на българския пазар и техните характеристики.

Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ сътрудничи с АБЗ за реализацията на кампанията, като фокусът е поставен върху разработване на съдържание за нуждите й.