Румяна Витньова, ИФГ, за БНР: "Никога не е твърде рано да се започне разговор за отношението на децата към парите"

Румяна Витньова, учител и член на екипа на Фондация "Инициатива за финансова грамотност" в разговор с Катя Василева, БНР, коментира: 
"Никога не е твърде рано да се започне разговор за парите, за управлението на финансови средства и изобщо за отношението на децата към парите. Сега е особено подходящо време за това, независимо с какво ще се занимават нашите деца и как ще си изкарват прехраната, къде ще живеят в бъдеще, въпросът за финансите винаги ще бъде ключов и те ще се сблъскват с управлението на личните си средства.”