Библиотекари и читалищни работници от област Пазарджик преминаха обучение по програмата на ИФГ "Финансова грамотност в дигиталната епоха"

На 26 март 2024 г. читалищни работници и библиотекари от област Пазаржик преминаха обучение по програмата на ИФГ „Финансова грамотност в дигиталната епоха“ в  регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”, гр. Пазарджик.

Под формата на игри, лекторите от Фондация "Инициатива за финансова грамотност" Росица Вартоник и Румяна Витньова коментираха значимостта на финансовата грамотност в наше време и особено в светлината на стремителното развитие на дигиталните технологии. Те дадоха практически насоки за разпределение на семейния и личен бюджет. Разгледани бяха техники за спестяване и защита на данните при онлайн пазаруване и банкиране.

Друг акцент на обучението беше представянето на образователни програми по финансова грамотност за различни целеви групи, които могат да бъдат използвани при работа с местните общности.

Представена бе образователната онлайн платформа „Финансова грамотност в обществените библиотеки“. Лекторите Росица Вартоник и Румяна Витньова запознаха участниците с програмите „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ и „За парите и други важни неща: Тийн“ и апробираха част от игрите, които те съдържат. На финала всички участници се превъплътиха в героите от урока-спектакъл за финансова грамотност „Въртележка на парите“.

Споделено от всички участници бе мнението, че обучението, освен полезни знания, носи много позитивни емоции и идеи за нови дейности в общностите, където работят участвалите библиотекари и читалищни работници.