Росица Вартоник, ИФГ, пред БНР: Финансовата грамотност е задължително умение за успешен живот

Финансовата грамотност означава управление на ресурсите и парите, така че да се живее животът, който си представяме. Финансовата грамотност и финансовото образование са от растящо значение в днешното общество,  заяви Росица Вартоник, основател на фондация "Инициатива за финансова грамотност" в разговор по БНР-Христо Ботев със събеседниците Джеймс Йоловски, преподавател по финанси, ВУЗФ и Магданела Делинешева, председател на Фондация "Образование 5.0" и водещата на предаването „Нашият ден“ Нина Цанева.

Финансовата грамотност и финансовото образование се признават като важно индивидуално умение, необходимо за вземането на устойчиви финансови решения и постигането на финансово благосъстояние. Това се обуславя от предлагането на все по-сложни финансови продукти, появата на нови рискове и бързото развитие на финансовия сектор.

В България се изпълняват Националната стратегия за финансова грамотност и Планът за действие към нея. Те се стремят да запълнят празнината, която страната има по отношение на този вид образование.

Доц. д-р Джеймс Йоловски, главен експерт във Фискалния съвет на България и преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси, коментира в ефира на “Нашият ден“, че финансовата грамотност е своеобразна мисия за Междуведомствената работна група към Министерство на финансите. Той отбелязва, че в момента се изпълнява Планът за действие, а миналата година е била разработена рамка за финансова компетентност за възрастни, която може да се използва в училищната система.

Росица Вартоник, основател и директор на Фондация "Инициатива за финансова грамотност", споделя, че финансовата грамотност означава управление на ресурсите и парите, така че да се живее животът, който си представяме. Тя още подчертава важността на Националната стратегия за финансова грамотност и ролята на Министерството на финансите в организирането и воденето на процеса.

В предаването д-р Магданела Делинешева, председател на Управителния съвет на Фондация "Образование 5.0", изразява необходимостта финансовата грамотност да бъде интегрирана качествено в образователната система. Тя отбелязва, че в момента липсва добра практика в това отношение и финансовата грамотност не е част от задължителните програми. Въпреки че има откъслечни теми и понятия, свързани с нея, главно в програмите по технологии и предприемачество, това е недостатъчно.

В заключение, финансовата грамотност и финансовото образование са от растящо значение в днешното общество. За да се постигне целенасочено развитие на финансовата грамотност, сътрудничеството между правителството, образователните институции, фондации и бизнес сектора е от съществено значение.

 

Чуйте целия разговор!