Росица Вартоник, ИФГ, в предаването „Нашият следобед“, БСТВ: Чрез активните игри от нашите програми децата формират устойчиви и полезни поведенчески модели"

В разговора с водещата Ели Пенчукова Росица Вартоник, ИФГ  заяви: "Чрез активните игри от нашите програми - чрез правене и преживяване - децата не само придобиват знания. Те формират устойчиви поведенчески модели по отношение на управление на парите. А това е особено важно, тъй като управлението на парите е в голяма степен поведение, навик. Разговорът с децата ни на тема пари е важен, защото независимо какво ще правят в бъдеще, какво ще работят и къде ще живеят едно нещо е сигурно - те ще трябва да могат да управляват финансите си, за да живеят добре."
Росица Вартоник обясни, че интересът към пиесата "Въртележка на парите" е наистина голям - от страна на децата, и от страна на родителите. Поредното представление е планирано за 22 февруари в София. 
"Сега работим върху един наистина интересен проект, финансиран по програма Еразъм- "Финансова грамотност в библиотеките". В него участват четири европейски държави - България с "Глобални библиотеки", Полша, Румъния и Словения. По проекта се разработва специално програма по финансова грамотност, която ще стига до хората чрез обучени библиотекари. Насочена е към по-възрастната аудитория." - заяви Росица Вартоник.