За нас

Умението да управлявате парите си е пряко свързано с умението да сбъдвате мечтите си!

Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г.  и работеща в обществена полза.

Нашата мисия  е да работим  за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги.  Чрез инструментариума на финансовото обучение  ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими  за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения,  за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.Фокус на дейността ни е изследването и въвеждането в практика на иновативни образователни методи и подходи, като целта е повишаване ефективността на образователната интервенция.

 Фондацията има реализирани редица проекти, насочени към повишаване на финансовите знания и умения на различни обществени групи. Особен акцент в дейността й са децата и младежите. Целите си постига чрез  различни подходи и инструментариум като разработване и прилагане на програми за финансово обучение, чрез реализация на  инициативи, насочени към повишаване на „видимостта“ на темата за финансова грамотност в публичното пространство, чрез изследвания и анализи.

ИФГ е активен член на Междуведомствената работна група по финансова грамотност към Министерство на финансите. По този начин активно участва във формирането на стратегически политики в областта на финансовата грамотност. 

 

Какво правим?

  • Програми за финансова грамотност за различни целеви групи
  • Интерактивни образователни инструменти и игри
  • Инициативи за популязиране на темата „финансова грамотност“
  • Разработване на стратегически политики, изследвания и анализи
  • Изследвания на новаторски образователни методи и подходи и въвеждането им в нашите програми

 

В какво вярваме?

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на  финансови познания и подхожда рационално,  информирано и  отговорно  при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси,  може да осигури  стабилен и обезпечен живот  за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният  човек  е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор  подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.