За нас

Умението да управлявате парите си е пряко свързано с умението да сбъдвате мечтите си!

Фондация "Инициатива за финансова грамотност" е създадена през 2012 г. с основен фокус на дейност подобряване на финансовата и икономическа грамотност на българите. През годините се е утвърдила като една от водещите организации в тази сфера в резултат на редица успешни проекти и иницициативи. Фондацията е член на работната група за изготвяне на национална стратегия за финансова грамотност към Министерство на финансите. 

Ние вярваме, че всеки човек има нужда и заслужава достъп до качествено финансово образование през всеки етап на живота си. Никога не е твърде рано или твърде късно да се научим как да подсигурим ежедневието си и да финансираме мечтите си. 

Ние също вярваме, че финансовото обучение може да е интересно, мотивиращо и ангажиращо, затова в нашата практика разработваме и прилагаме иновативни образователни методи.

 

Какво правим?

- Програми за финансова грамотност за различни целеви групи

- Интерактивни образователни инструменти и игри

- Инициативи за популязиране на темата „финансова грамотност“

- Изследвания, анализи, информационни материали