Със своя нова игра „Грижи се за себе си, грижи се за парите си!“ ИФГ отбелязва Световната седмица на парите 2021

Новата игра на ИФГ е посветена на темата на тазгодишното издание на глобалната инициатива  „Грижи се за себе си, грижи се за парите си“.  Посланието й е, че чрез разумно поведение и грижа към себе си, своето здраве, вещи  и околната среда, всички ние – и деца, и възрастни – можем да подпомогнем и семейния бюджет. Подходяща за провеждане в дома, в класната стая, в библиотека или читалище в  играта могат да участват деца, родители, учители и възпитатели.

Ето и самата игра„Грижи се за себе си, грижи се за парите си“.

1. Подготвят се листчета с изписани твърдения, например:

  • Мия зъбите си редовно!
  • Внимавам да не счупя телефона си!
  • Винаги гася лампите, когато излизам от стаята!

2. Участниците в играта се разделят по двойки: дете и възрастен.

3. Всяко дете тегли по един листче, прочита твърдението и  отговаря на въпроса:  „Какво ще се случи, ако не го правя?“

4. След това възрастният коментира въпроса, посочва евентуалните разходи или възможни спестявания в резултат на ситуациите, дава конкретни разчети и примери.

5. Всички заедно обсъждат как с разумното си поведение могат да подпомогнат семейния бюджет.

Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания, посветена на финансовата грамотност  за деца и младежи и провеждана под егидата на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество. От първото издание през 2012 г. досега в инициативата са взели участие  175 държави и  63 000 институции.