WWW.FINANSIZADECA.BG: Ресурсен сайт за иновативна финансова грамотност

Чрез ресурсния сайт www.finansizadeca.bg се осигурява достъп до ръководствата по програмите „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ и „За парите и други важни неща: Тийн“, разработени от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с подкрепата на NN България.

Програмите се използват от 2015 г. в редица български училища и са оценени като ефективна образователна иновация. Те са базирани на педагогическите подходи „Учене чрез опит и преживяване” и   „Учене чрез игра“ и представляват серия активности – игри, работилници, театър и други.

Чрез www.finansizadeca.bg искаме да споделим постигнатото с още повече хора – педагози, родители, професионалисти.  Нашата цел е да превърнем сайта в място на общност на иноватори в образованието, място за споделяне на добри практики и източник на полезна информация

Сайтът предлага също актуална информация, обучения  и интересни ресурси в областта на финансовата грамотност за деца и младежи.