Росица Вартоник, ИФГ, в предаването „Нашият следобед“, БСТВ: „За да сме финансово устойчиви на кризи, е важно да сме изградили своята защита“

„Има очаквания за нарастване на инфлацията и те са свързани до голяма степен с пандемичната ситуация и мерките, които държавите предприемат, за да  подкрепят гражданите и бизнесите.“ -  коментира Росица Вартоник в предаването „Нашият следобед“, БСТВ.   Осигуряването на нужните средства става най-общо по два начина – чрез поемане на нови държавни дългове и печатане на пари. Но трябва да си дадем сметка, че това ще се отрази в дългосрочен план на качеството на живот на обществото, най-малкото защото нашите деца ще трябва да плащат тези дългове.

Въпросът как се мери инфлацията предизвиква много дебати сред икономистите, а хората често усещат по джоба си, че инфлацията е по-висока от  официално обявената. Има различни  обяснения за това,  като сред тях е индивидуалният модел на потребление. Според Росица Вартоник  е добър вариант да измерим „личната“ си инфлация – промяната за даден период  на цените на стоките и услуги, които лично ние ползваме, които влизат в нашата „потребителска кошница“.  Това може да се направи чрез инструментариум, наличен на сайта на НСИ.

„Кризата, провокирана от COVID-19, показа колко е крехък балансът в нашето ежедневие, показа и колко е важно да сме изградили защитни линии около своите финанси. Само така може да сме по-устойчиви на кризите.“ -  коментира Росица Вартоник. Тя посочи, че на първо място всеки от нас трябва да поддържа свой „авариен фонд“, нещо за което финансовите консултанти често говорят. Кризата доказа състоятелността на този съвет, а хората, които имат такива спестявания, посрещат по-леко предизвикателствата. Застраховките са нашият финансов пояс  при беда, чрез тях се подсигуряваме при рискове, свързани с нашето имущество, здраве и живот.

Известно е, че инфлацията изяжда нашите спестявания особено в дългосрочен план. За да решим как да ги защитим, на първо място е важно да дадем "посока" на нашите спестявания, да помислим защо спестяваме, какви са нашите цели. След като си отговорим на тези въпроси ще може много по-лесно да решим как да управляваме спестяванията си, къде да държим спестените си пари – посочи Росица Вартоник. Ако при краткосрочните цели спестяванията е важно те да са на „сигурно“ място, при дългосрочните трябва да търсим инструменти, начини за постигане на по-висока доходност.

 

Вижте целият разговор!