Проект "Финансова грамотност в обществените библиотеки"

ИФГ е експертен партньор на фондация „Глобални библиотеки - България“  в международния проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм+ на Европейската Комисия. Основната му  цел да повиши нивото на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия живот.

Чрез проекта се подпомагат библиотекарите да изградят компетентност и умения за развиване на финансовата грамотност на по-възрастните потребители на библиотеките. В резултат на проекта се създават цялостни образователни модули: курс за обучение на библиотекари-педагози, както и курсове по финансова грамотност за потребители на библиотеките със съвети и образователни материали, достъпни онлайн.

Този проект е част от по-дългосрочна стратегия за повишаване на нивото на финансова грамотност сред възрастните в България, Полша, Румъния и Словения. Разработването на отворена програма за обучение на обучители на възрастни и възрастни потребители на библиотеките и използването на потенциала на големите мрежи от обществени библиотеки, а оттам и успешното изпълнение на проекта, ще окажат дългосрочно въздействие върху развитието на финансовото образование не само в целевите страни, но и на регионално и европейско равнище.

При разработването на образователните модули беше взета предвид специфичната ситуация във всяка страна партньор. Бяха анализирани различни аспекти на практиките и политиките в областта на финансовото образование в България, Полша, Румъния и Словения. Анализът на състоянието на финансовото образование за възрастни е описан в "Доклад за картографиране", който беше разработен от 4-те партньора по проекта FINLIT през 2020 г. въз основа на проучвания сред библиотекарите в тези страни - с цел образователният модел да бъде максимално адаптиран към съществуващите нужди.

Разработен е модел за финансово образование, въз основа на който библиотечните служители могат да осъществяват финансово образование за възрастни потребители на библиотеките в своите обекти. Проектът предлага на библиотеките отворени и безплатни онлайн курсове както за библиотекари, така и за библиотечни потребители - на платформата https://finlit.eu. Чрез тези курсове служителите на библиотеките ще могат да се подготвят като водачи на финансовата грамотност, а потребителите на библиотеките ще могат да повишат финансовите си познания, за да използват съзнателно продуктите, предлагани на пазара на финансови услуги, особено онлайн. Библиотеките ще могат да разширят образователното си предлагане за възрастни с курсове по лични финанси. На образователната платформа на проекта finlit.eu са достъпни всички необходими материали (след влизане в системата).