Проект "Финансова грамотност в обществените библиотеки"

ИФГ е експертен партньор на фондация „Глобални библиотеки - България“  в международния проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм+ на Европейската Комисия. Проектът е с продължителност две и половина години ще се изпълнява едновременно в България, Полша, Словения и Румъния. Проектът предвижда разработването на обучителна програма по финансова грамотност за възрастни, която може да бъде реализирана във всяка заинтересована библиотека от обучени и сертифицирани за целта библиотечни служители.  Чрез образователния инструментариум ще се адресира сериозния проблем с ниската финансова грамотност на редица социални групи. Проектът е с продължителност 2018 - 2021 г.