174 учители бяха обучени по програмите ни „За парите и други важни неща“ през 2018 г.

Прeз 2018 г.  ИФГ проведе 8  квалификационни обучения по иновативна финансова грамотност по програмите „За парите и други важни неща: Първи стъпки“  и „За парите и други важни неща: Тийн“, в които се включиха 174 учители от цялата страна   Резултатът е, че техните  ученици имат възможността да придобият  финансови знания и развиват житейски компетентности и ценни личностни качества, които  да ги подготвят за успешно навигиране в съвременния свят. И всичко това стига до децата по „техния начин“ – чрез игри, работилници, театър и  много усмивки.  

Програмите ни са оценени  като високоефективни образователни иновации от експерти в сфeрата на образованието. Ето какво споделя Асенка Христова, член на Комисията за иновативните училища: “Тази иновация е универсална за образователната система и има голям потенциал за пренасяне в други училища. За мен това определено е една от най-добрите иновативни практики до момента.“

Обученията и програмите ни са високо оценени  и от учителите. Оценкта, която ни поставят, е „отличен“.  Според тях обученията  са високопрофесионални и иновативни с практическа насоченост и предлагат алгоритъм за изграждане на личностни умения и финансова култура сред децата. Източник са на много идеи и провокират за нещо различно в училище, нещо, което всеки може да реализира.  Учителите споделят, че децата ги приемат с истински интерес и ангажираност, намират активностите за много полезни и много забавни.

Всичко това ни мотивира още повече, за да продължим както с обученията, така и с разработването на нови програми и активности.

Програмите „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ и „За парите и други важни неща: Тийн“  са одобрени от МОН и са включени в регистъра Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.  По тях се присъжда 1 квалификационен кредит.  Заявки за обучение може да изпращате на office@financialiteracy.eu

 

Проектите  „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ и „За парите и други важни неща: Тийн“  се реализират с подкрепата на NN България.