Извънредно положение за личните финанси: какво да правим?

Ясно е, че последиците от коронавирус пандемията ще засегнат всички ни по много начини, а ударът по „джоба ни“ е неминуем. Какви са възможните начини да намалим шока и да се подготвим за бъдещето след извънредното положение. Ето някои практични съвети!

#Въпросът с доходите

В каквато и сфера да работите, има голяма вероятност тя да бъде засегната от бъдещата икономическа криза – знаем, че ще се случи, но не и колко ще продължи и колко дълбока ще бъде. Тук няма да коментираме икономическите мерки на държавата, но е ясно, че те няма как да пълноценно компенсират „шока“ от пандемията. Мнозина ще загубят работата си или ще преминат на по-ниско заплащане, собственици на бизнес ще фалират или ще понесат загуби.  

Колкото и да е трудно, опитайте се все пак в тази ситуация да потърсите алтернативи, да развиете нови умения, да научите нещо ново, да повишите квалификацията си. Моментът е благоприятен за това, защото се предлагат множество безплатни онлайн обучения по различни теми, безплатни онлайн консултации и други. А защо да не доразвиете плана за ваша отдавнашна бизнес идея? Кризата рано или късно ще отмине, а квалифицирани и предприемчиви хора винаги ще се търсят.  

#„Инвентаризация“ на бюджета и шокова терапия за разходите

И все пак – каква може да е първата стъпка в ситуация на „шоково намаление“ на доходите? Краткият отговор е – шоково намаление на разходите. Затова като първа стъпка е добре да „инвентаризирате“ бюджета си в разходната му част. Внимателно прегледайте всички разходни пера, включително вноски по кредитни и други задължения. Повечето хора, освен ако не са живели крайно ограничено и досега, могат да открият не една или две възможности за оптимизиране на разходите – значително намаляване или отказване от някои разходни пера в бюджета. Всъщност, извънредната ситуация ни помага да ограничим харчовете - няма как да излизаме по заведения или на шопинг и това ни спестява доста париJ Така че, използвайте момента да преосмислите поне за известен период начина си на потребление, да ограничите купуването на  стоки и услуги, попадащи в категорията „каприз“ J Допълнителен бонус от това занимание, е че ще поставите основите на навика за водене на личен бюджет, ако досега не сте го правили.

#Имате ли „Авариен фонд“?

Създаването и поддържането на авариен фонд, който да може да покрие разходите ни за живот  за поне 3-6 (и повече) месеца е един от най-често даваните съвети от финансовите консултанти. Сега ясно се вижда смисъла от него, въпреки че много хора са го приемали като ненужен или като загуба на възможност за инвестиции .  Поздравления за тези, които са се придържали към това правило – те ще могат по-леко да преминат през периода на изпитания, който ни предстои. Дори и да нямате специално създаден фонд, като такъв могат да послужат всички леснодостъпни спестявания, които имате. За повечето хора това са средства в банки или дори кеш, който държат в къщи. 

Ако нямате авариен фонд, сега ще ви е трудно да започнете сега да го градите. Все пак, ако още не сте в ситуация на изцяло загубен доход, е добре да намалите максимално разходите си и да пренасочите средства за този фонд.

#Нов кредит – само при необходимост!

Най-добре е да се опитате да преминете през тежкия период без да поемате допълнителни задължения, но за мнозина това едва ли ще е възможно. Нашият съвет е да теглите нов кредит само в случай на истинска необходимост – останали сте без работа и нямате средства да покривате дори най-неотложните разходи, нямате спестявания и не може да разчитате на финансова помощ от близки. В сегашната ситуация се предвиждат мерки, които са насочени именно към хора, попаднали в такава ситуация. Служители и работници, които са  в неплатен отпуск поради кризата, имат право на безлихвен кредит от 1500 лв. Има предложения, които все още не са факт - хората, останали без работа заради коронавируса, също да могат да разчитат на безлихвен кредит с облекчени условия за изплащането му.

И все пак - това е кредит и ще трябва да връщате заетите суми.  А ситуацията е несигурна и няма гаранция дали ще имате работа/доходи и дали ще може да обслужвате кредита си, дори и да е безлихвен Затова пристъпвайте внимателно към такава стъпка и  не вземайте повече кредит, отколкото наистина ви е необходим за покриване на най-съществените житейски нужди. И не, към тях не спада обновителен ремонт на жилището или нова техника!

Всъщност, една смислена причина да потърсим кредит в момента е за да рефинансираме и съответно оптимизираме кредитните си задължения.

#Оптимизирайте кредитните си  задължения

Това е стъпка, която всеки би следвало да обмисли и предприеме, независимо от това дали е криза или не. Но в сегашната ситуация много повече кредитополучатели изпитват или ще започнат да изпитват затруднения при обслужване на задълженията си. Дали ще бъде обявена „кредитна ваканция“ предстои да разберем, засега една банка е обявила такава. Затова, ако имате или предвиждате проблем с плащането на вноските, не заравяйте глава в пясъка, а подходете рационално към ситуацията. Не е препоръчително просто да спрете с плащането им. По-разумно е да обсъдите (дистанционно) с вашия кредитор/банка възникналия проблем и да търсите пътища за решаването му. Това може да е предоговаряне на някои условия по кредита – например, удължаване срока на кредита, което ще намали месечната вноска, вид гратисен период и т.н. Друг вариант е рефинансиране – теглите нов кредит при по-добри условия (а лихвите сега са ниски), с който да изплатите досегашните си заеми.  Оптимизирането на кредитните задължения ще даде „глътка въздух“ за бюджета ви, ще освободи средства, които със сигурност ще са нужни в настоящата ситуация.

#Застраховките: нашият финансов пояс  при беда

Животът ни доказа, че рано или късно ни сполетяват неприятни, тежки събития. А те са свързани с финансови загуби. В последните дни си дадохме сметка за  това колко крехък е балансът в нашето ежедневие и колко бързо може да изпаднем в тежка ситуация. Вероятно заради това в последните дни повече хора започнаха активно да се интересуват от различните видове застраховки и защитата, която те предлагат. Ето основните застрахователни защити, които са нужни на повечето хора.  

-        Защита на здравето и живота – здравни застраховки и животозастраховки

-        Защита на движимото и недвижимото ни имущество – най-често автомобилни застраховки и застраховки домашно имущество

Всички те са насочени да  подкрепят финансово нас и нашето семейство  в различни случаи – болест, нетрудоспособност  и съответно неспособност да носим доходи в семейството,  инциденти на пътя или в дома ни.  Всеки може да си представи каква финансова тежест би било, ако трябва сами да покрием разходите в случай на неблагоприятно събитие.  И то в ситуация, когато нашите финанси са в режим на „извънредно положение“. Нашият съвет е да  направите оценка на нуждите си от застрахователна защита и да проучите възможностите  как да я осигурите.  Все пак, имайте предвид, че за сключването на някои видове застраховки – например здравни или животозостраховки -  е необходим  медицински преглед, а това може да е затруднено с оглед на ограниченията, свързани с извънредното положение.

И накрая – няма място за паника! Далеч по-разумно е да използвате настоящата ситуация за по-задълбочен преглед на личните ви финанси, за „вкарването“ им в ред и за повишаване на знанията и уменията за тяхното управление. Но преди всичко нека бъдем здрави, нека спазваме правилата и така да се грижим за себе си и хората около нас!