Обучения: Иновативна финансова грамотност по програмата „ЗА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА: ТИЙН“

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата представя иновативни и атрактивни подходи за изграждане на ключови компетентности у учениците – финансова грамотност, предприемчивост и инициативност, като част от формиране на тяхното личностно развитие и гражданските им компетентности.  Предназначена е за учители от гимназиална степен на  училищното образование. Подходяща е също и за класни ръководители.

По време на обучението учителите ще усвоят знания и развият умения за преподаване и изграждане на тези ключови компетентности посредством  програмата „За парите и други важни неща“. Тя е приоритетно насочена към развиване на практически знания и умения за управление на личните финанси сред учениците, така че те да са способни да вземат рационални финансови и житейски решения и да адресират по-адекватно предизвикателствата на съвременния свят. 

Тематично програмата „За парите и други важни неща“ обхваща съществени аспекти от управлението на личните финанси и кариерното ориентиране като: бюджет, ползване на заемни средства, инвестиции, управление на рискове и застраховане, пенсионно осигуряване, избор на по-нататъшно образование и кариера, постъпване на работа. През призмата на личните финанси са представени и темите за пътуване в чужбина, за любовта и приятелството.

Преподавателите имат възможността да въведат в своята работа нови атрактивни и действени подходи, които подпомагат формиране на базисна финансова, икономическа и гражданска  грамотност у учениците, както и за развиване на т.нар. умения на 21 век.

 

ІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата  има широко приложение. Подходяща за използване както по специализирани икономически предмети, така и в общообразователни предмети, в час на класа и други обучителни форми.

 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на обучението учителите ще усвоят знания и развият умения за преподаване и изграждане на тези ключови компетентности посредством  програмата „За парите и други важни неща“. Тя е приоритетно насочена към развиване на практически знания и умения за управление на личните финанси.

В обучението на учителите присъства както теоретичната подготовка, така  и  практически занимания, включително и чрез демонстрация и участие във активности - финансови работилници. Съотношението между теоретична и практична част по време на обучението е 50:50.

 

ІV. РЪКОВОДСТВО И МАТЕРИАЛИ

По програмата е разработено ръководство, което се състои от десет теми е 25 активни игри-финансови работилници, като всяка от тях може да се използва в съвкупност с останалите игри по темата или самостоятелно. Насоките за преподавателя, както и основните послания и учебно съдържание са инкорпорирани в плана за провеждане на активността и следват логически развитието й, като по този начин се цели улесняване на преподавателя. В работилниците са дадени всички необходими указания и материали за провеждането им. 

По време на обучението се предоставя ръководството и други информационно-образователни материали.

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Форма на обучение: Семинар, включващ практически занимания и дискусия и самостоятелна работа.

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Цена за един участник: 55 лв.

Записване и информация на: office@financialiteracy.eu

Росица Вартоник, моб. 0888 95 30 20, wartonick_r@ financialiteracy.eu

 

КАКВО Е МНЕНИЕТО НА  УЧИТЕЛИ, ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА:

 

За работилниците, разработеното ръководство  и подхода :

  •  „Изключително важно е придобиването на практически житейски умения! И десетте теми са много атрактивни и предлагат точно това!
  • „Изключително полезно, атрактивно и забавно! Отличен подход!“

 

Оценката, която учителите поставят на обучението и лекторите е отличен (6)!

  • „Интересно и интерактивно! Благодаря!
  • „Интересно, раздвижено обучение! Най-доброто, на което съм присъствала!“
  • „Компетентни, атрактивни,  убедителни, гъвкави, атрактивни!“
  • „Професионално, полезно и много интересно!“

 

За резултатите от използването на работилниците в час:)

 „ Учениците ги приемат с истински интерес и ангажираност, намират за много полезни и много практични. Продължаваме със същия ентусиазъм!“

 "Изключително приятно изненадана останах по начина на действие на работилниците върху децата (и върху нас по време на обучението) , защото наистина работи. Изпробвах Работилницата –„ Кредитни оферти: сравни и прецени" . Това бе добра информация за тях и да могат да осъзнаят дали си струва да ползват тези парични средства за неща които не са им нужни толкова и ако все пак тези парични средства им трябват да могат да вземат адекватно решение за това да търсят най-добрата алтернатива за тях."

„ С мои ученици разиграхме  финансовата  работилница  ''Голям,малък   бюджет'. Много  им  хареса  тази  игра  и  в  бъдеще  продължавам  с  другите  игри.“