Росица Вартоник, ИФГ, за MoitePari TV: Финансово грамотни деца в дигиталния свят

В поредния епизод на MoitePari TV Росица Вартоник, ИФГ, и Деян Василев, MoitePari, коментираха темата за смисъла и нуждата от това да изградим у нашите деца отрано умението да управляват личните си финанси и предизвикателствата на дигиталната среда. Ето и основните акценти в разговора:

-  Ако ние, като родители, не сме финансово грамотни, шансът да отгледаме финансово грамотно дете е по-скоро малък.

-  Финансовата грамотност е основополагащо умение, защото каквото и да правят нашите деца в бъдеще независимо от професията си, независимо от това дали са предприемачи,служители или фрийленсъри, те трябва да умеят да управляват парите си.

-  Това е още по-важно в условията на повишена лична отговорност за собственото благосъстояние, на ниска предвидимост и висока динамика на света, в който те израстват и ще живеят.  Да управляваш парите си в такава среда е предизвикателство, затова е необходимо отрано да се започне с изграждането на умения, знания, навици.

-  Пандемията ускори значително процеса на дигитализация. И децата, и възрастните започнаха с много по-висока интензивност да ползват дигитални продукти и услуги. Наред с множеството положителни страни, дигитализацията идва и с определени рискове, които трябва да се адресират. Киберсигурността е един от тях.

- Дигиталното финансово обучение не означава единствено използването на дигиталните технологии като комуникационни канали. То включва  повишаване на информираността  и обучение относно дигиталните финансови продукти и услуги – същността, предимствата им и рисковете, свързани с тяхното използване. Част от него е и повишаване  на информираността относно киберсигурността.

- Сред първите стъпки е да започнем разговор с децата какво е нужда и какво желание, каприз. При по-малките деца е много работещо да спестяват като използват прозрачна касичка с картинка на желаната вещ. Така, чрез чисто визуални средства, от една страна се учат да целеопределят, а от друга се стимулират като виждат как нараства спестената в касичката сума.

- Не е разумно да даваме джобните ден за ден. Така децата ни няма да се научат да планират разходите си, да бюджетират. При затруднение, може да се започне с кратки периоди – на 2-3 дни да се дава определена сума, като периодът да се увеличава постепенно.

-  Тийнейджърите са предизвикателство, защото при тях е още по-силен натискът за потребление, идващ както по линия на приятелския кръг, така и от дигиталната среда и таргетираните маркетингови послания.

- Важно е да говорим с децата си за управлението на парите и то от призмата на общите за семейството цели и възможността да ги постигнем чрез финансово планиране.

 

Вижте целия разговор!