НАШИЯТ EКИП
НАШИЯТ EКИП

Управителни органи

 

Съвет на настоятелите

Калина Миланова – Председател

Нина Колчакова - член

Димо Цолов - член

 

Росица Вартоник – Изпълнителен директор

 

Консултативен Съвет

Дан Вартоник  

Д-р  Франц Йозеф Гьоц 

Посланик Йоланда Брунети

София Касидова

Калина Миланова

 

 

Екип

Момчил Денчев

Весела Николаева

Теодора Панайотова

Християн Недков - доброволец

Мария Бучкова – Счетоводител

 

 

 Виж по-долу  повече за нашия екип


ПОВЕЧЕ ЗА НАШИЯТ EКИП
ПОВЕЧЕ ЗА НАШИЯТ EКИП

Калина Миланова – Председател на Съвета на Настоятелите

Калина Миланова е юрист с дългогодишен опит в страната и чужбина в областта на финансовотои корпоративното право. Представител на European Law Firm за България. Тя е магистър по Международно бизнес право от UCL, Лондон, и магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет.  Работила е в Лондон като главен юрисконсулт  на английски фонд за дялово инвестиране, предоставящ мезанин финансиране на проекти в централна и източна Европа, а преди това е била част от българския екип на английската юридическа кантора Си Ем Ес Камерън Маккенна.Калина Миланова има значителен опит в областта на финансовото законодателство и корпоративното управление Била е  старши юридически съветник на Файненшъл маркетс интернешънъл, който консултира Правителството на Р България относно създаването на българската Комисия за финансов надзор.   В този период тя участва в изготвяне на измененията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и свързаните с него нормативни актове и в създаването на първия Кодекс за добро корпоративно управление.  Лектор в множество обучения и семинари за финансово ограмотяване на съдии, представители на публични дружества, студенти и др.  


Нина Колчакова – Член на Съвета на Настоятелите

Нина Колчакова е била ръководител на множество  проекта за международно развитие, някои от тях представляващи изключителна организационна сложност. Като директор международно сътрудничество и връзки с обществеността на Комисията за финансов надзор в продължение на повече от 8 години и координатор на участието и приноса на КФН в европейските надзорни органи и европейския нормотворчески процес, тя има богат организационен, ръководен и административен опит. В допълнение Нина Колчакова е високо квалифициран експерт в областта на финансовите пазари, завършила с отличие един от десетте най-престижни университета във Великобритания и е придобила допълнителни квалификации в Токийската Борса, Комисията по ценни книжа на САЩ, Международната организация на надзорниците на пазара на ценни книжа.

 

Димо Цолов – Член на Съвета на Настоятелите

 

 

Росица Вартоник – Изпълнителен директор

Росица Вартоник  има дългогодишен опит при разработването и реализирането на образователни проекти  за повишаване на финансовата грамотност и информираност на различни аудитории и широката публика както и в областта на публичните  комуникации, стратегическото планиране. Отговаряла е за публичните комуникации,  финансовите образователни програми, както и за потребителския информационен център  на Комисията за финансов надзор (КФН). Тя е участвала в разработването и реализирането на редица образователни програми и инициативи, сред които и наложилият се като успешен формат за ученици „Небанков финансов сектор България“ и в проекти на КФН за международно развитие. Росица Вартоник е била съветник по връзки с обществеността и публичното финансово образование на Файненшъл маркетс  интернешънъл, изпълняващи проект „Регулации на капиталовите пазари“, финансиран от USAID.

Росица Вартоник е дипломиран финансов консултант, член на ИДФК. Тя е член на Българското дружество за връзки с обществеността. Избрана е за член на Контролния съвет на БДВО за периода 2017-2022 г.

Ззавършила е „Икономика и мениджмънт” по съвместна програма на Стопански факултет  на СУ и на факултет по икономически науки на Университет „Еразмус”, Ротердам , и „Славянски филологии”, СУ “Климент Охридски”.  Има множество специализации в областта на публичните комуникации  и публично финансово образование и участия като лектор в редица публични прояви в страната и чужбина.  

 

Момчил Денчев

Момчил Денчев е  дипломиран юрист, придобил магистърска степен по право от СУ “Св. Климент Охридски” , специализиран в областта на търговското и трудовото право, както и в областта на защитата на потребителите. Подпомага дейността на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ при подготовката на споразумения, презентации и представителствто на фондацията пред различни държавни институции. Говори свободно английски, френски и руски език.

 

Весела Николаева

Весела Николаева работи като финансов журналист от 2005 г. първоначално във в. "Пари", след това в "Дневник" и "Капитал daily", където следи застраховане, пенсионно осигуряване и инвестиции във финансови активи. Създател и автор на рубриката "Моите финанси", в продължение на няколко години е част от екипа журналисти на специализираните издания "Лични финанси" и "Моят Капитал". 

 

Теодора Панайотова

Теодора Панайотова е отговорна за управлението на проекти към фондация „Инициатива за финансова грамотност“ . Участва в разработването на проекти, свързани с финансовото образование на различни групи –ученици, студенти, възрастни хора. Тя има дългогодишен опит като преподавател в ИЧС, журналист и ПР във финансови институции. През последните 12 години тя е била експерт “Връзки с обществеността” в Комисия за финансов надзор, преди това в Агенция за застрахователен надзор и Министерство на финансите. Подготвяла е анализи за финансовите пазари, статии и материали, свързани със финансовата сфера. Участвала в екипа, който е организирал редица образователни инициативи на Комисията за финансов надзор.

Теодора Панайотова има редица публикации във вестниците “Суперкомпас”, „Подкрепа”, „Демокрация” и „Репортер 7”, в които е работила. Като журналисти е била репортер, редактор, водещ редактор и началник отдел. В момента е част от екипа на сайтовете „Семейни финанси”,„Лични финанси“ и „Моите пари“ и подготвя материали за тях.

 

Румяна Витньова 

Румяна Витньова е преподавател по икономически дисциплини, в това число Финанси и Счетоводство от 18 години и носител на Първа професионално-квалификационна степен. Има множество публикации на иновативни образователни технологии, а през последните пет години учениците й са победители, медалисти и призьори в редица национални конкурси и състезания, като в някой от тях представят България на Световни и Европейски финали. През 2013 г. получава Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност. За 2014 г. Румяна Витньова е носител на Приза „Учител на годината на България” в професионалната подготовка, през 2015 е удостоена със специалната награда от националния конкурс в същата категория. Взема и Приза „Учител на годината на Община Враца” за 2014 и 2016 г. Румяна Витньова е редовен член на Съюза на учените в България, секция „Педагогика и психология”.

 

Християн Недков 

Християн Недков има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от университета в Манчестър, където получава специална награда за изключителни академични постижения. Участвал е в проект “Бъдещето на Одита” под егидата на Института за експерт счетоводители на Англия и Уелс, чиято главна цел е да подобри стандартите в счетоводството.  Придобива магистърска степен по финанси и счетоводство от LSE, Лондон, където специализира Корпоративни Финанси и Финансови Оценки.

Като финансист Християн Недков подпомага фондацията в една от най-съществените области на развитие, а именно разработването на иновативни програми и ресурси за финансово обучение. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

 

Дан Вартоник 

 

Д-р  Франц Йозеф Гьоц

 

Посланик Йоланда Брунети

 

София Касидова

 

Калина Миланова


ПОВЕЧЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
ПОВЕЧЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

 

Дан Вартоник  

 

Дан Вартоник  е участвал във развитието, формулирането и формирането на  политики по отношение на икономическото развитие и системите за социално осигуряване в продължение на  повече от 32 години. В качеството се на експерт той е подпомагал  правителствата и международните донорски организации в повече от 15 страни по целия свят. Г-н  Вартоник е експерт в областта на пенсионното и социално осигуряване и притежава богат опит в управлението на  донорски проекти . Той е ръководил и консултирал  проекти в Източна Европа , Кавказ , Централна и Югоизточна Азия и Близкия изток  Африка , Източна Европа , Балканите , Близкия изток и Северна Азия. Неговият опит включва икономически изследвания и анализи , разработване на политики , програми, както и законодателно развитие. От 1979 г. до 1996 г. той е служил в различни технически , консултантски и управленски роли в правителството на Съединените щати . Той е прувлявал програми и е бил съветник на  високопоставените служители към Кабинета на председателя на  Администрацията за социално осигуряване (SSA ) , Президентската  Комисията по въпросите на СПИН,  на помощник- секретаря  по законодателните въпроси  в Министерството на здравеопазването и развитие , на Гражданските настоятелства  към доверителните  фондове за социално осигуряване.  Той е бил  изпълнителен директор на Консултативния съвет по социални политики през 1995-96 г. , преди да напусне правителството на САЩ, за  да продължи кариерата си в международното икономическо развитие.

 

 

Д-р  Франц Йозеф Гьоц


Д-р Гьоц Започва професионалната си кариера през 1974 г. като асистент в Института по транспорта науки и публична икономика на Университета в Мюнхен , Германия. След завършване на докторската си дисертация в областта на икономиката , той е работил като ръководител на екип от международни интердисциплинарни експертни екипи по множество проекти за техническа помощ и проучвания по целия свят , финансирани  от международната донорска общност . В периода 1986-1989 г. е член на екипа на програма на ОИСР за научни изследвания в областта на транспорта. От 1992 г. до 1998 г., ръководи своя  консултантска фирма, чиято дейност е фокусира върху съвместната промоция венчър в областта на транспорта между Италия и Китай. През периода от 2000 г. до 2006 г. той е член на делегацията на ЕК в Украйна. Лектор  е на множество  международни конференции и участа в международни работни групи по въпросите на разширяването на ЕС и регионалната интеграция на транспорта, безопасността на транспорта и Бяла книга на ЕС на принципите на транспорта. От началото на 1990-те години той  е консултант по  предприсъединителните  процеси,  приемането на достиженията на правото на ЕС в областта на транспорта , отнасящи се по -специално на проучвания за оценка на инвестициите , изготвяне на секторни програми за транспорт и правното сближаване да и прилагане на международното законодателство транспорт на ЕС.

 

 

Посланик Йоланда Брунети

 

Йоланда Брунети започва дипломатическа кариера през 1967 година. След първоначалните назначения до Малайзия (1969-1972) и Ню Йорк (1972-1974), където тя задълбочава познанията си по отношения на политиките и проблемите на развитието на развиващите се страни и в системата на ООН , тя е назначен за посланик на Италия в Бирма 1980-1984, ставайки първата жена  на подобен пост в италианското външно министерство. През 1984 г. продължава дейността си в  ОИСР , Париж . Била е посланик на Италия в Узбекистан и Таджикистан в периода 1995-2000г.  От 2000 г. до 2004 г., е  посланик на Италия в Украйна. Посланик Йоланда Брунети е специален координатор на реформата на съдебната система в Афганистан или ръководител на мисии на ОССЕ / СДИЧП оценка в Узбекистан и Словакия , насочени към подобряване на функционирането на съдебната система и публичната администрация , както и към на оценка на демократичния напредък в контекста на изборите.

 

 

София Касидова

 

От 2006 до 2010г. е вице президент на Черноморската банка за търговия и развитие със седалище в Солун, Гърция. Основната дейност банката е да подкрепя модернизацията и икономическото развитие на страните от Черноморския регион като финансира проекти в областта на инфраструктурата, енергетиката и индустрията.

 

София започва банковата си кариера през 1995г. като последователно заема отговорни постове в Йонийска банка на Гърция (клон България), във фонд за капиталови инвестиции „Хекс Капитал” (Чехия), в БНБ, в ДСК Банка,в  Credit Swiss First Boston (офиса в Прага).

 

През 2001г. е назначена за заместник-министър на икономиката с ресор предприсъединителни преговори с Европейската комисия; подготовка, изпълнение и мониторинг на проекти, финансирани по програма ФАР. През този период отговаря и за връзките със Световната търговска организация, Световната банка и Международния валутен фонд (търговска и макроикономическа политики).

 

През 2003 г. става заместник-министър на транспорта и комуникациите с ресор предприсъединителни преговори с Европейската комисия и управлeние на големи инфраструктурни проекти, между които строителството на нов терминал и писта на летище”София”, на Дунав мост ІІ, разширение на пристанище Бургас и др. Проектите са сред първите големи публични инвестиции, финансирани от ЕИБ и ЕС.

 

Завършила е английска езикова гимназия; има диплома по финансови стратегии от бизнес училището на Оксфордския университет; като стипендиант на British Foreign Office е завршила магистърска програма по международни банкови услуги в Университета в Рединг, Великобритания и по икономика от Държавния Университет на щата Ню Йорк като стипендиант на Фондация „Сорос”. Владее английски, руски, чешки и гръцки език.