Международни партньорства
Международни партньорства

Фондация „Инициатива за финансова грамотност“   е  официален партньор на Глобалната мрежа наl Child and Youth Finance International (CYFI) .


ПАРТНЬОРИ
ПАРТНЬОРИ


Повишаването нивото на финансова грамотност и информираност е дългосрочен  процес, чиято ефективност зависи от участието и ангажираността на  широк обществен кръг организации и лица. Затова ние разчитаме на сътрудничеството и подкрепата на държавни институции, академични среди, неправителствени организации, финансови институции, бизнес, медии и други. 

 

Сред организациите, подкрепящи нашата кауза са:


- Интернет портал „Моите пари“ – българският финансов пътеводител

- Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

- Висше училище по финанси и застраховане

- Българска асоциация на лицензираните   инвестиционните посредници

- Българска асоциация на управляващите дружества

- Комисия за финансов надзор

- Fast Development - финансови консултанти

- SmartMoney.bg