Проектът „Моят живот, моите финанси“ бе представен на кръгла маса, посветена на финансовата грамотност

12.12.2013

Проектът „Моят живот, моите финанси“ бе представен на кръгла маса, посветена на финансовата грамотност


Проектът  „Моят живот, моите финанси– финансова грамотност за младежи“ бе представен днес в рамките на кръгла маса под наслов „Финансовата грамотност – ключово житейско умение за младежите“.   Финансиран е  по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Росица Вартоник - „Инициатива за финансова грамотност“ и представители на партньорите по проекта - Милена Стойчева, фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и  Деян Василев от финансовия портал Moitepari.bg – разказаха за уникалната за страната на програмата по лични финанси за ученици: „Моят живот, моите финанси“.  По нея вече са обучени 16 учители от 12 населени места, които на свой ред ще я преподават на своите ученици през втория срок на учебната 2013/2014 г.  Демонстриран бе и видеофилмът  „Мечти, ежедневие, финанси“ -  част от поредицата образователни филми към програмата.

 

„Защо финансовата грамотност се е превърнала в съществена за съвременния човек компетентност и защо е особено важна за младите хора? Къде е мястото на образователните институции в този процес? Каква е международната практика?“ – бяха основните въпроси, дискутирани от участниците на кръглата маса - Антония Гинева - член на Комисията за финансов надзор  (КФН), Любомир Христов – председател на Института на дипломираните финансови консултанти ( ИДФК), Евгени Евгениев - Световна Банка, Евгени Жишев – главен секретар на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и Нина Колчакова -“Инициатива за финансова грамотност“. Иван Стойков от Moitepari.bg представи данни от проведено изследване относно личното финансово планиране. Данните сочат, че финансовото планиране е в своя ранен стадий на възникване. Мнозинството от хора все още не съставят месечен бюджет на домакинството си и  не са запознати с основни въпроси на финансовото планиране като оптимизиране на кредитната задължнялост, планирането на инвестиции и спестявания, търсене на алтернативи за по-добър доход в годините в пенсия, подсигуряване на живота и здравето със застраховки и др.

 

Споделен от всички в аудиторията бе възгледът, че финансовата грамотност е сред тези важни компетентности, които имат пряко отношение към качеството на живота. Тя е особено важна предпоставка за успешна житейска реализация на младите хора. С пилотния проект  „Моят живот, моите финанси“ се полагат първите стъпки в тази посока. А успехът на проекта, както и неговото устойчиво бъдещо развитие, зависи от усилията на всички заинтересовани страни – държава, бизнес, образователни институции, медии, неправителствени организации.Още информация