Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.

Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, удостоверено със сертификат №484-2002-К/29.03.2017, издаден от AQ Cert.13.11.2017

Второкласници мислят, че токът и водата в къщи са безплатни

Второкласници мислят, че токът и водата в къщи са безплатни Малчугани учат как се прави бюджет с програмата „За парите и други важни неща: ...
>>>

01.11.2017

ИНОВАТИВНО ПОМАГАЛО ЗА УЧИТЕЛИ С ДЕТСКИ ФИНАНСОВИ ИГРИ И ТЕАТЪР БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНО НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 ИНОВАТИВНО ПОМАГАЛО ЗА УЧИТЕЛИ С ДЕТСКИ ФИНАНСОВИ ИГРИ И ТЕАТЪР БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНО НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ С детските финансовите работилници „За парите и други важни неща: Първи ...
>>>

22.10.2017

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕТСКИ ФИНАНСОВИ РАБОТИЛНИЦИ „ЗА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА: ПЪРВИ СТЪПКИ“

ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ДЕТСКИ ФИНАНСОВИ РАБОТИЛНИЦИ „ЗА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА: ПЪРВИ СТЪПКИ“ Проектът финансови работилници за деца „За парите и други важни неща: Първи ...
>>>