Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.07.07.2016

План за вашите спестявания

План за вашите спестявания „Спестявай, заделяй 10% от дохода си, инвестирай“ – все това ми се повтаря ...
>>>

24.06.2016

ИФГ организира обучение на учители по проект „За парите и други важни неща“

ИФГ организира обучение на учители по проект „За парите и други важни неща“ „Инициатива за финансова грамотност“ организира  двудневно обучение на ...
>>>

23.06.2016

Кредит на доверие

Кредит на доверие В „Твоите истории“  представяме живота без украса - такъв, какъвто е. ...
>>>