Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.16.02.2017

Печели находчиво: нови хоризонти за личните спестявания

Печели находчиво: нови хоризонти за личните спестявания Инвестиционен форум ще представи нови възможности за личните спестявания на ...
>>>

14.02.2017

Финансов наръчник за двойки

Финансов наръчник за двойки „И заживели щастливо и богато... ...
>>>

03.02.2017

5 златни правила, когато давате заем на близки

5 златни правила, когато давате заем на близки Моля те, много съм го закъсал... ...
>>>