Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.17.11.2016

Ипотеките се подновяват на 10 години: какви са разходите?

Ипотеките се подновяват на 10 години: какви са разходите? Повечето от нас си спомнят жилищния „бум“ преди около 10-тина години. ...
>>>

11.11.2016

Социалните мрежи могат да са опасни за вашите финанси: ето как!

Социалните мрежи могат да са опасни за вашите финанси: ето как! Извинете, може ли да ми донесете друго ястие? – обърна се Щуреца към сервитьора. ...
>>>