Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.

Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, удостоверено със сертификат №484-2002-К/29.03.2017, издаден от AQ Cert.19.05.2017

30 съвета за вашата онлайн сигурност

30 съвета за вашата онлайн сигурност Живеем все повече във виртуалния свят, но заплахите за нашата сигурност и за ...
>>>

15.05.2017

БДВО и ИФГ: Традиционна среща на финансовите ПР-и и журналисти в рамките на ХІ ПР фестивал

БДВО и ИФГ: Традиционна среща на финансовите ПР-и и журналисти в рамките на ХІ ПР фестивал Традициите в динамична сфера като ПР-а заслужават да бъдат уважавани! Стартирали ...
>>>

13.05.2017

ИФГ представи „Как да се предпазим от финансови измами онлайн“ на Софийския фестивал на науката 2017

ИФГ представи „Как да се предпазим от финансови измами онлайн“ на Софийския фестивал на науката 2017 Живеем все повече във виртуалния свят, но заплахите за нашата сигурност и за ...
>>>