„Въртележка на парите“: иновативен метод за обучение по финансова грамотност чрез театър

Урокът-спектакъл е изключително ефективен и атрактивен инструмент за въздействие, ангажиране и обучение. За първи път се апробира в областта на финансовата грамотност от ИФГ, а резултатите са повече от впечатляващи!

Чрез него учениците от наблюдатели и слушатели се превръщат в активни участници-създатели и така по-лесно да възприемат знанията, свързани с основните понятия в областта на финансите.  Урокът-спектакъл „Въртележка на парите“ е представян с огромен успех на театрална сцена над 10 пъти в различни градове в страната. Но уроците – малки театрални постановки – са използвани широко и в класните стаи.

Разработено е ръководство за провеждането на 4 урока-спектакъл, сюжетно и тематично свързани помежду си. Те представляват уроци по финансова грамотност, следват и обогатяват тематичното съдържание на финансовите работилници „За парите и други важни неща: Първи стъпки“. Театралният спектакъл е подходящ за деца във възрастова граница 5 – 13 години. Добър вариант е също спектакълът да се изиграе от по-големи деца пред публика от по-малки.

Съдържанието на всеки урок-сценарий е във формата на текст, който учителят може да прочете, след което да зададе въпроси върху него с цел анализ. Тъй като тези текстове са във вид на сценарий, препоръчва се всяка учебна единица да се разиграе от учениците. Всички текстове могат да се „сглобят“ като урок-обобщение и да се направи спектакъл, тоест да се изиграе пиесата „Въртележка на парите“. Към сценариите са разработени и 2 песни, които, освен че са забавни са и чудесен инструмент за затвърждаване на знанията.

Поставянето на пиесата може и трябва да се използва като възможност децата  да развият уменията за работа в екип, креативността си и творческия си потенциал. Всички деца могат да бъдат включени в реализирането на спектакъла като актьори, като помощник-режисьори, сценографи. Могат да помогнат за направата на сцената, за избирането на подходящ декор и предмети, необходими за реализирането на спектакъла – чанти, играчки, учебници, да се погрижат за дрехите на актьорите, а „музикантите“ в класа – за музикалното оформление.

При създаването на учебното помагало „Въртележка на парите“ съзнателно не е предвидено използването на електронни средства. Това позволява обучението да се проведе в училища с малък бюджет, библиотеки и читалища и по време на различни форми на извънкласни занимания : зелено/бяло училище, екскурзии и преходи в планината; летни и зимни лагери и т.н.