Обучения: Иновативна финансова грамотност по програмата „ЗА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА: ПЪРВИ СТЪПКИ“

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е предназначена за учители от начална степен на училищното образование и представя иновативни и атрактивни подходи материали и инструментариум, чрез които се изграждат ключови социални и начални икономически и финансови компетентности в децата. Адресирани са теми като начална финансова и икономическа грамотност, професии и предприемачесво,  начално финансово планиране и бюджетиране, спестяване и разходване на парични средства. Програмата е насочена към изграждане на качества като инициативност и предприемчивост, както и към развитието на емоционалната интелигентност и личностна мотивация.  Прилагането й подпомага развитието на особено значими за 21 век умения  – критично мислене, умения за работа в екип, презентационни умения, комуникативност и креативност.

 

ІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е подходяща за използване самостоятелно в предпочитани от преподавателите часове и форми и като практически инструмент, обоготяващ съдържанието на обучението за общообразователната подготовка по технологии и предприемачество в 1 - 4  клас. 

 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на обучението педагозите ще усвоят знания и развият умения за преподаване и изграждане на тези ключови компетентности. Предаването на знания и умения по темите се основава педагогическите подходи „Учене чрез опит и преживяване” и   „Учене чрез игра“, както и чрез ролеви игри и театър.  В обучението на учителите присъства както теоретичната подготовка, така  и  практически занимания, чрез апробиране на активности. Предоставя се ръководство, съдържащо теоретично-информационни материали,  сценарии за театрални постановки, методология за провеждане на активни занимания, с указания и помощни материали.

Преподавателите имат възможността да въведат в своята работа нови атрактивни и действени подходи, които подпомагат формиране на базисна финансова, икономическа и гражданска  грамотност у учениците, както и за развиване на т.нар. умения на 21 век.

 

ІV. РЪКОВОДСТВО И МАТЕРИАЛИ

По програмата е разработено ръководство, което се състои от десет работилници. Девет  от тях представляват логически обвързана серия от активни игри по конкретната тема, а десетата е урок-спектакъл. Общият брой на игрите е над 25, като всяка от тях може да се използва в съвкупност с останалите игри по темата или самостоятелно. Игрите са разработени като детайлни сценарии. Насоките за преподавателя, както и основните послания и учебно съдържание са инкорпорирани в плана за провеждане на активността и следват логически развитието й, като по този начин се цели улесняване на преподавателя. В работилниците са дадени всички необходими указания и материали за провеждането им.  В урока-спектакъл е представен детайлен театрален сценарий с подробни указания, съдържащи и  информационна  част.

По време на обучението се предоставя ръководството и други информационно-образователни материали.

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Форма на обучение: Семинар, включващ практически занимания и дискусия и самостоятелна работа.

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Цена за един участник: 55 лв.

 

Записване и информация на: office@financialiteracy.eu

Росица Вартоник, моб. 0888 95 30 20, wartonick_r@ financialiteracy.eu

 

Обученията се провеждат при групи от поне 20 участника.

 

ОТЗИВИ НА УЧИТЕЛИ, ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА

За работилниците, разработеното ръководство  и подходът :

  • „Работилниците са не само "работещи", но и много атрактивни. Харесвам раздвижения, достъпен начин на представяне“
  • „Интересен и за учителите, и за учениците подход! Атрактивно и лесно приложимо!“
  •  „Изключително полезно, атрактивно и забавно! Отличен подход!“

Оценката, която учителите поставят на обучението и лекторите е отличен (6)!

  • „Изключително професионално и иновативно обучение с практическа насоченост! Много идеи и провокация за нещо различно в училище, което всеки може да реализира! Алгоритъм за изграждане на личностни умения и финансова култура сред най-малките!
  • „Интересно, раздвижено обучение! Най-доброто, на което съм присъствала!“

За резултатите от използването на работилниците в час:

  • „ Учениците ги приемат с истински интерес и ангажираност, намират за много полезни и много практични. Продължаваме със същия ентусиазъм!“
  • "Изключително приятно изненадана останах по начина на действие на работилниците върху децата (и върху нас по време на обучението) , защото наистина работи."
  • „Учениците бяха много активни и с удоволствие участваха в работилницата за бюджета. Важното е, че Вашето обучение даде тласък на мен и на моя клас да се запознае с всички останали теми.“
  • „Изключително сте ми полезни! Благодаря“