Предстоящи обучения за учители по програмите "За парите и други важни неща"

22.11.2017

Предстоящи обучения за учители по програмите "За парите и други важни неща"


Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ организира два безплатни квалификационни курсове за учители по програмите„За парите и други важни неща“ (гимназиален етап)  и  „За парите и други важни неща:Първи стъпки“ (начален и прогимназиален етап) , които  представят иновативни подходи за развитие на ключови финансови и социални компетентности, съответно сред младежите и сред децата.

Обучителните програми са вписани в регистъра на МОН на одобрените програми за квалификация на педагогическите специалисти.  За участие в обучението се присъжда един квалификационен кредит.  

Обученията се планирани, както следва:

2 декември 2017 г. : Обучение за учители от начална и прогимназиална степен  по прогамата за детски финансови работилници „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ по приложена програма

3 декември 2017 г. : Обучение за учители от гимназиална степен  по прогамата за финансови работилници „За парите и други важни неща“ (за тийнейджъри) по приложена програма

Обученията ще се проведат в Център за подготовка на ученици за олимпиади, София, бул. „Драган Цанков“21А от 9.30 до 16.00 ч.  Участието в обучението е безплатно, като се присъжда 1 квалификационен кредит.

За записване за участие:

Изпратете заявка за включване в обучението със следното съдържание  на адрес : office@financialiteracy.eu

  1. Данни на участника – три имена, длъжност, в коя степен на образованието преподава, училище, телефон/мейл за контакти
  2. Уточнение в кое от обученията ще участва.
  3. Срок до 28.11.2017 г.


Още информация