Кръгла маса "БГ финансова грамотност - в търсене на вярната посока" Кръгла маса "БГ финансова грамотност - в търсене на вярната посока"

5 ноември 2015 Проект "БГ Карта на финансовата грамотност", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП

Teachers Training - Project Teachers Training - Project

December 7-8, 2013 Sofia